[Åtgärdad] Planerad uppgradering av KursInfo den 22 november

Fredagen den 22 november kl. 10 planeras KursInfo att uppgraderas till version 1.20.
Under uppgraderingen beräknas det bli en kortare störning på KursInfo under cirka 5-10 minuter.