[Åtgärdad] Planerat underhåll av Kursrumsportalen onsdagen den 26 januari kl 07:00-08:00

Onsdagen den 26 januari kl. 07:00-08:00 genomförs underhåll av Kursrumsportalen och Ladokkopplingen i MyMoodle.

Under tiden som arbetet pågår kan några minuters störning förekomma på Kursrumsportalen och MyMoodles Ladokkoppling.