Planerat underhåll av Kursrumsportalen och Ladokkopplingen i MyMoodle tisdagen den 8 november kl 08:00-09:00

Tisdagen den 8 november kl. 08:00-09:00 genomförs underhåll av Kursrumsportalen och Ladokkopplingen i MyMoodle.

Under tiden som arbetet pågår kan störning förekomma på Kursrumsportalen och MyMoodles Ladokkoppling.