Planerat underhåll av Kursrumsportalen och Ladokkopplingen i MyMoodle tisdagen den 21 februari kl 08:00-09:00

Tisdagen den 21 februari kl. 08:00-09:00 genomförs underhåll av Kursrumsportalen och Ladokkopplingen i MyMoodle.

Under tiden som arbetet pågår kan störning förekomma på Kursrumsportalen och MyMoodles Ladokkoppling.