Planerat underhåll av Kursrumsportalen och Ladokkopplingen i MyMoodle onsdagen den 8 mars kl 08:00-09:00

Onsdagen den 8 mars kl. 08:00-09:00 genomförs underhåll av Kursrumsportalen och Ladokkopplingen i MyMoodle.

Under tiden som arbetet pågår kan störning förekomma på Kursrumsportalen och MyMoodles Ladokkoppling.