Planerat underhåll av Kursrumsportalen onsdagen den 27 januari kl 08:30-09:00

Onsdagen den 27 januari kl 08:30-09:00 genomförs underhåll av Kursrumsportalen och Ladokkopplingen i MyMoodle.

Under tiden som arbetet pågår kan några minuters störning förekomma på Kursrumsportalen och MyMoodles Ladokkoppling.

/ It-avdelningen