Planerat underhåll av Kursrumsportalen torsdagen den 2 april kl 08:00-09:00

Torsdagen den 2 april kl 08:00-09:00 genomförs underhåll av Kursrumsportalen. 

Under tiden som arbetet pågår kan störningar på Kursrumsportalen förekomma.

/ It-avdelningen