Planerat underhåll av Kursrumsportalen tisdagen den 7 april kl 12:00-13:00

Tisdagen den 7 april kl 12:00-13:00 genomförs underhåll av Kursrumsportalen.

Under tiden som arbetet pågår kan störningar på Kursrumsportalen förekomma.

//IT-avdelningen