[Åtgärdad] Planerat underhåll av Kursrumsportalen tisdagen den 23 juni kl 08:00-09:00

Tisdagen den 23 juni kl 08:00-09:00 genomförs underhåll av Kursrumsportalen. Under tiden som arbetet pågår kan störningar på Kursrumsportalen förekomma.