[Åtgärdad] Planerat underhåll med driftstopp av Kursrumsportalen torsdagen den 12 november med risk för driftstörning under fredagen den 13 november

Arbetet kommer att påverka tillgängligheten till systemet under följande tider:

Torsdagen 12/11 mellan kl 07:00 - 24:00 är kursrumsportalen avstängd.

Fredagen 13/11 sker efterarbete. Kursrumsportalen är igång men driftstörning kan förekomma under tiden som efterarbete sker.