Planerat underhåll av Kursrumsportalen torsdagen den 17 december kl 08:30-09:00

Torsdagen den 17 december kl 08:30-09:00 genomförs underhåll av Kursrumsportalen.

Under tiden som arbetet pågår kan störningar på Kursrumsportalen förekomma.