Planerat underhåll av Kursrumsportalen onsdagen den 9 oktober kl 08:00-09:00

Onsdagen den 9 oktober kl 08:00-09:00 genomförs underhåll av Kursrumsportalen.
Under tiden som arbetet pågår kan störningar på Kursrumsportalen förekomma.

//IT-avdelningen