Planerat underhåll av Kursrumsportalen fredagen den 8 januari kl 08:00-09:00

Fredagen den 8 januari kl 08:00-09:00 genomförs underhåll av Kursrumsportalen. Under tiden som arbetet pågår kan störningar på Kursrumsportalen förekomma.