[Åtgärdat] Planerat underhåll av Kursrumsportalen tisdagen den 30 mars kl 08:00-09:00

Tisdagen den 30 mars kl 08:00-09:00 genomförs underhåll av Kursrumsportalen och Ladokkopplingen i MyMoodle.

Under tiden som arbetet pågår kan några minuters störning förekomma på Kursrumsportalen och MyMoodles Ladokkoppling.