Planerat underhåll med driftstopp av Kursrumsportalen onsdagen den 23 februari kl 07:00-10:00

Onsdagen den 23 februari kl. 07:00-10:00 genomförs underhåll av Kursrumsportalen och Ladokkopplingen i MyMoodle.

Under tiden som arbetet pågår kommer Kursrumsportalen att vara avstängd. Mellan kl. 07:00-08:00 förekommer några minuters störning på MyMoodles Ladokkoppling.

Läs mer om den nya versionen av Kursrumsportalen i Medarbetargruppen MyMoodle Nyheter.