Planerat underhåll av Kursrumsportalen och Ladokkopplingen i MyMoodle måndagen den 12 december kl 08:00-09:00

Måndagen den 12 december kl. 08:00-09:00 genomförs underhåll av Kursrumsportalen och Ladokkopplingen i MyMoodle.

Under tiden som arbetet pågår kan störning förekomma på Kursrumsportalen och MyMoodles Ladokkoppling.