Planerat underhåll av Kursrumsportalen och Ladokkopplingen i MyMoodle torsdagen den 28 april kl 07:30-08:30

Torsdagen den 28 januari kl. 07:30-08:30 genomförs underhåll av Kursrumsportalen och Ladokkopplingen i MyMoodle.

Under tiden som arbetet pågår kan störning förekomma på Kursrumsportalen och MyMoodles Ladokkoppling.