[Åtgärdat] Planerat underhåll av Ladokkopplingen i MyMoodle torsdagen den 12 november

Torsdagen den 12 november kl 07:00 – 17:00 genomförs underhåll av MyMoodle:s koppling till Ladok.

Under tiden som arbetet pågår kommer Ladokkopplingar inte gå att ändra. Studenternas roller i kursrummen (Ladokstatus) kommer inte att uppdateras under den här tiden.

MyMoodle påverkas inte i övrigt.