Planerat underhåll av Ladokkopplingen till MyMoodle måndagen den 4 september kl 08:00-09:00

Måndagen den 4 september kl 08:00-09:00 genomförs underhåll av Ladokkopplingen i MyMoodle.

Under tiden som arbetet pågår kan några minuters störning förekomma på MyMoodles Ladokkoppling.