Planerat underhåll av Lnu.se onsdagen den 30 oktober kl 08:00-09:00

Onsdagen den 30 oktober kl 08:00-09:00 genomförs underhåll av Lnu.se. Under tiden som arbetet pågår kan störningar förekomma på Lnu.se, Studentwebben och informationsskärmar.

Redaktörsverktygen i EpiServer kommer vara avstängda.