Planerat underhåll av Lnu.se måndagen den 18 maj kl 08:00-09:00

Måndagen den 18 maj kl 08:00-09:00 genomförs underhåll av Lnu.se. Under tiden som arbetet pågår kan störningar förekomma på Lnu.se, Studentwebben och informationsskärmar. Redaktörsverktygen i EpiServer kommer vara avstängda.

//IT-avdelningen