[Åtgärdad] Planerad driftstörning på Lnukortet.lnu.se 24 april

Uppdaterad 15:51: underhållet är klart och att systemen fungerar som vanligt igen.

Onsdagen den 24 april genomförs underhåll av LNU-kortet. Under tiden som arbetet pågår kan det uppstå tekniska störningar på sidan https://lnukortet.lnu.se. Om ni får akut problem att beställa ett LNU-kort/spärra nuvarande kort/byta pin-kod ber vi er kontakta sakerhet@lnu.se. Vi ser helst att ni hanterar dessa ärenden när underhållet är slutfört.