Planerat underhåll på play.lnu.se (Kaltura) tisdagen 17/11 kl. 21:00 – 24:00

Vår leverantör har meddelat att de behöver utföra underhåll på Playtjänsten (Kaltura) tisdagen den 17 november kl 21:00 – 24:00.

Under tiden som arbetet pågår kommer tjänsten ha försämrad prestanda. 1-3 korta avbrott kommer att inträffa.