[Åtgärdad] Planerat underhåll av Lnu.se måndagen den 27 januari kl 08:00-09:00

Måndagen den 27 januari kl 08:00-09:00 genomförs underhåll av Lnu.se. Under tiden som arbetet pågår kan störningar förekomma på Lnu.se, Studentwebben och informationsskärmar.

Redaktörsverktygen i EpiServer kommer vara avstängda.