[Åtgärdad] Planerat underhåll av Lnu.se tisdagen den 24 mars kl 08:00-09:00

Tisdagen den 24 mars kl 08:00-09:00 genomförs underhåll av Lnu.se. Under tiden som arbetet pågår kan störningar förekomma på Lnu.se, Studentwebben och informationsskärmar.

Redaktörsverktygen i EpiServer kommer vara avstängda.