Planerat underhåll av Lnu.se tisdagen den 12 maj kl 08:00-09:00

Tisdagen den 12 maj kl 08:00-09:00 genomförs underhåll av Lnu.se. Under tiden som arbetet pågår kan störningar förekomma på Lnu.se, Studentwebben och informationsskärmar.

Redaktörsverktygen i EpiServer kommer vara avstängda.

/It-avdelningen