[Åtgärdad] Planerat underhåll av Lnu.se måndagen den 8 juni kl 20:00-21:00

Måndagen den 8 juni kl 20:00-21:00 genomförs underhåll av Lnu.se. Under tiden som arbetet pågår kan störningar förekomma på Lnu.se, Studentwebben, Medarbetare och informationsskärmar.

Redaktörsverktygen i EpiServer kommer vara avstängda.

/ It-avdelningen