[Åtgärdad] Problem med visning av redaktionella ändringar på lnu.se

Uppdatering 2020-10-22 kl. 13:00: Åtgärder är genomförda. Eftertester pågår.

Uppdatering 2020-10-21 kl. 13:00: Ingen ny information

Uppdatering 2020-10-19 kl. 12:00: Ingen ny information

Uppdatering 2020-10-16 kl 13:00: Vi väntar på uppdaterad licens.

Uppdatering 2020-10-14 kl. 13:00: Felet är hittat och åtgärder har påbörjats.

Vi har för tillfället problem med att det ibland dröjer innan redaktionella ändringar visas på hela lnu.se:s webb.  

Vid uppdatering av innehåll på webbsidor, medarbetargrupper etc kan det visas olika information för besökare till lnu.se och Medarbetare under någon timme, ibland över natten.

Felsökning pågår.

/ It-avdelningen