[Åtgärdad] Planerat underhåll av Lnu.se tisdagen den 18 juni kl 08:00-09:00

Tisdagen den 18 juni kl 08:00-09:00 genomförs underhåll av Lnu.se.

Under tiden som arbetet pågår kan störningar förekomma på Lnu.se, Studentwebben och informationsskärmar. Redaktörsverktygen i EpiServer kommer vara avstängda.

/ It-avdelningen