Planerat underhåll av Lnu.se tisdagen den 17 maj kl 07:00-07:30

Tisdagen den 17 maj kl 07:00-07:30 genomförs underhåll av Lnu.se.

Under tiden som arbetet pågår kan störningar förekomma på Lnu.se, Studentwebben, Medarbetare och informationsskärmar.

Redaktörsverktygen i EpiServer kommer vara avstängda.