Planerat underhåll av Lnu.se tisdagen den 7 juni kl 07:00-08:00

Tisdagen den 7 juni kl 07:00-08:00 genomförs underhåll av Lnu.se.

Under tiden som arbetet pågår kan störningar förekomma på Lnu.se, Studentwebben, Medarbetare och informationsskärmar.

Redaktörsverktygen i EpiServer kommer vara avstängda.