Planerat underhåll av Lnu.se tisdagen den 19 september kl 08:00-09:00

Tisdagen den 19 september kl. 08:00-09:00 genomförs underhåll av Lnu.se. Under tiden som arbetet pågår kan störningar förekomma på Lnu.se, Studentwebben, Medarbetare och informationsskärmar.