[Åtgärdad] Driftstörning på Lnukortet.lnu.se

För närvarande är det driftstörning på Lnukortet.lnu.se.

Detta är felanmält till leveranfören.

/It-avdelningen och Säkerhetsavdelningen