[Åtgärdat] Planerat underhåll av tjänsten LNU-kortet måndagen den 21 mars kl. 10.00-10.30

Måndagen den 21 mars kl. 10:00-10:30 uppdaterar vi systemet för LNU-kortet. Det innebär att det inte går att hämta ut eller administrera ditt LNU-kort via https://lnukortet.lnu.se/ under denna tid.