[Åtgärdad] Driftstörning på lnukortet.lnu.se

Förnärvarande är det driftproblem med lnukortet.lnu.se
Det går inte att beställa nya passerkort, ändra pinkod, aktivera eller spärra passerkort.

Felsökning pågår.

Akuta ärenden hänvisas till sakerhet@lnu.se