Planerat underhåll av LnuPlay (video- och mediastöd) natten mellan den 5-6 augusti

Natten mellan den 5-6 augusti kommer NORDU.net att genomföra underhåll av Kaltura (LnuPlay).

Arbetet påbörjas lördagen den 5 augusti kl. 22:00 och pågår fram till och med söndagen den 6 augusti kl. 10:00.

Tjänsten kommer inte att vara tillgänglig under tiden som arbetet pågår. Filmer som finns i LnuPlay kommer inte heller att visas på t ex lnu.se och MyMoodle.

IT-avdelningen

it-support@lnu.se