[Åtgärdad] Driftstörning på Lnukortet.lnu.se

Leverantören har åtgärdat felet. 

Tidigare meddelande:

För närvarande är det driftstörning på Lnukortet.lnu.se.

Detta är felanmält till leveranfören.

 

/IT-Support och Säkerhetsavdelningen