[Åtgärdad] LUB-portalen byter webbadress den 24 maj

Fredagen den 24 maj ca. kl. 08:30-09:30 kommer webbadressen till LUB-portalen att bytas ut från https://www.lubportalen.se/ till https://vfuportalen.lnu.se/larare.

Under tiden bytet pågår kommer portalen inte vara åtkomlig.
Den gamla adressen kommer efter bytet styras om till den nya adressen.

/IT-avdelningen, Studerandeavdelningen