Mac OS 10.15 Catalina och kompabilitetsproblem med universitetets programvaror

Uppgradera inte till Mac OS 10.15 Catalina till dess att IT-avdelningen hunnit testa den nya versionen mot universitetets IT-infrastruktur och applikationer.

Just nu har vi identifierat problem med EndNote, Trend Micro, Cisco AnyConnect VPN, People+ContentIP, SPSS Statistics.

Ett meddelande har skickats ut alla Macdatorer med följande text:

”Viktigt information från IT-avdelningen. Apple har släppt senaste version av Mac OS Catalina. vi har för närvarande kompabilitetsproblem med universitetets programvaror och rekommenderar därför att ni avvaktar med uppgraderingen tills ni får mer information från oss. Har ni frågor kring detta kontakta IT-support.”