[Åtgärdat] Problem med engelska sidorna på Medarbetare

För tillfället är det problem med visningen på den engelska versionen av Medarbetare. Viss information och inlägg visas inte. 

Felsökning pågår. 

/ It-avdelningen