En driftstörning i MFA-miljön har upptäckts

För att minimera riskerna för störning under helgen har kravet för MFA mot VPN tillfälligt stängts av.