Möten skapade i Moodle Zoom Bookings saknas

Efter uppgraderingen av Moodle verkar det som att kopplingen mellan möten skapade via aktiviteten Zoom Bookings i Moodle och vilket kursrum de bokades i har gått förlorad.

Mötena har inte försvunnit från den enskildes Zoom konto men däremot så syns de inte listan över bokade möten i aktiviteten Zoom Bookings i kursrummet. Kalendern i Moodle verkar däremot ha kvar kopplingen till möten vilket gör att de kan dyka upp som kommande händelser i kalendern.

Nya möten som skapats efter uppgraderingen (21-22 oktober) är det inte problem med utan det gäller endast möten skapade innan uppgraderingen och problemet gäller alltså endast aktiviteten Zoom Bookings. Det vanliga Zoommötet i Moodle fungerar som det ska.

Du kan flytta tillbaka ett saknat möte in i Zoom Booking igen genom att importera det inifrån aktiviteten Zoom Booking. Se följande artikel på serviceportalen för instruktioner: https://serviceportalen.lnu.se/sv-se/article/1743167