Planerat underhåll av Moodle tisdagen den 7 november kl. 07:00-08:00

Tisdagen den 7 november kl. 07:00-08:00 genomförs underhåll av Moodle.

Under tiden som arbetet pågår kan störningar på Moodle förekomma.