Planerat underhåll med driftstopp av Moodle tisdagen den 30 januari kl. 07:00-08:00

Tisdagen den 30 januari kl. 07:00-08:00 genomförs underhåll av Moodle.

Under tiden som arbetet pågår kommer tillgängligheten till lärplattformen att påverkas enligt följande:

Moodle är avstängt mellan kl. 07:00-07:30.

Det är risk för störning mellan kl. 07:30-08:00.