[Åtgärdad] Planerat underhåll av MyMoodle och Kursrumsportalen onsdagen den 12 december kl 08:00-09:00

Onsdagen den 12 december kl 08:00-09:00 genomförs underhåll av MyMoodle och Kursrumsportalen.

Under tiden som arbetet pågår kan störningar på MyMoodle och Kursrumsportalen förekomma.