[Åtgärdad] MyMoodle skickar från ny E-postadress, noreply-moodle@lnu.se, från och med tisdagen den 24 september

E-postadressen som används när e-post skickas från MyMoodle kommer att bytas från noreply@lnu.se till noreply-mymoodle@lnu.se. Detta görs för att möjliggöra en bättre hantering i vårt centrala e-postfilter.

Ändringen av e-postadress väntas inte påverka MyMoodles normala drift.
Om man har ställt in egna filter i sin personliga e-post för adressen noreply@lnu.se, exempelvis för vidarebefordran, är det lämpligt att se över dessa med avseende på e-post från MyMoodle.