[Åtgärdad] Planerat underhåll av MyMoodle tisdagen den 4 februari kl 07:00-08:00

Tisdagen den 4 februari kl 07:00-08:00 genomförs underhåll av MyMoodle.
Störningar av filmvisning kan förekomma på MyMoodle. Undvik att ladda upp nya filmer under tiden arbetet pågår.