Planerat underhåll med driftstopp av MyMoodle torsdagen den 4 februari kl 06:00-08:00

Torsdagen den 4 februari kl 06:00-08:00 genomförs underhåll av MyMoodle. 

Under tiden som arbetet pågår kommer det att bli driftstopp av MyMoodle.

/ It-avdelningen