[Åtgärdad] Driftstörning på MyMoodle

Det är för närvarande en driftstörning på MyMoodle (https://mymoodle.lnu.se). 

Felsökning pågår.

/It-avdelningen