[Åtgärdad] Planerat underhåll av MyMoodle fredagen den 22 maj kl 10:00-11:00

Fredagen den 22 maj kl 10:00-11:00 genomförs underhåll av MyMoodle för att utöka prestandan och avhjälpa tidigare problem. 

MyMoodle kommer vara igång under tiden som arbetet pågår.